Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Mikuštiak Dušan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 900615HM069
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 13.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie