Grafická verzia

Západoslovenský tenisový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Staník Štefan
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 931021HM920
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.6.2007
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 30.6.2012
Dátum poslednej úhrady príspevku: 12.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie