Grafická verzia

Abel Lucas

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abel Lucas
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Spoločenstvo detí a mládeže (SDM) Domino
ID zdrojovej evidencie: 1374931
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 3.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie