Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Šima Marcel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "AMATÉRSKE ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE SOKOL"
ID zdrojovej evidencie: 1095799
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.8.2005
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 16.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie