Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Lyžičiar Peter
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1255764
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie