Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Rusek Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1309384
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 26.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.5.2016
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie