Grafická verzia

Biziková Nina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Biziková Nina
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Mestský športový klub FOMAT Martin, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 1426429
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.9.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 22.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie