Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kucharský Stanislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1244504
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 27.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 19.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie