Grafická verzia

ABAFFY Patrik

Športová činnosť

Meno a priezvisko: ABAFFY Patrik
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: ľadový hokej
Odvetvia: ľadový hokej
Príslušný k: HC SLOVAN Bratislava, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 25423
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 23.6.2011
Ukončenie činnosti: 30.4.2026
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2022)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 12.4.2022
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno