Grafická verzia

Walko Radoslav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Walko Radoslav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Obecný futbalový klub OFK Maňa
ID zdrojovej evidencie: 1285464
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 20.6.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 28.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie