Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Macejko Marko
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1286815
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.7.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 3.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 26.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie