Grafická verzia

Západoslovenský tenisový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Thomas Alberto
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 040310CM458
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.8.2021
Ukončenie činnosti: 31.10.2021
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Francúzska republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 3.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie