Grafická verzia

"Združenie FC Výčapy - Opatovce"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Humenský Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Združenie FC Výčapy - Opatovce"
ID zdrojovej evidencie: 1218016
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.9.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie