Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Žihlavník Ľuboš
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Vedúci družstva / Tímový manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Mestský futbalový klub, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1058923
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.1.1992
Ukončenie činnosti: -