Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Nemec Henrich, Mgr
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kolieskové korčuľovanie
Odvetvia: inline rýchlostné korčuľovanie
Príslušný k: LUIGINO.sk
ID zdrojovej evidencie: 42207258
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (11.8.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.8.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie