Grafická verzia

Západoslovenský tenisový zväz

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sawicki Karol
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Západoslovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 790612HM711
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.2.2011
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 17.3.2012
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie