Grafická verzia

1. FC Roma Zlaté Klasy

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Franz Ronaldo Kristián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC Roma Zlaté Klasy
ID zdrojovej evidencie: 1447107
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 17.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 17.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie