Grafická verzia

Alexovič Máté

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Alexovič Máté
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Spoločenstvo detí a mládeže Dominik"
ID zdrojovej evidencie: 1378573
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 6.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 6.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie