Grafická verzia

Bara Radko

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Bara Radko
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"
ID zdrojovej evidencie: 1448126
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 20.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 20.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie