Grafická verzia

Abrhan Michal

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Abrhan Michal
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Športový klub Termál Podhájska
ID zdrojovej evidencie: 1222726
Názov funkcie: Funkcionár
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.7.2007
Ukončenie činnosti: -