Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Gurka Daniel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"
ID zdrojovej evidencie: 1383892
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.10.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.10.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 24.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie