Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: VENETIANER Tomáš
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kanoistika
Odvetvia: kanoistika na divokej vode
Príslušný k: Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.
ID zdrojovej evidencie: 2389
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.8.2021)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie