Grafická verzia

"TENIS KLUB VRÚTKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Szöke Jozef
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: "TENIS KLUB VRÚTKY"
ID zdrojovej evidencie: 920917HM247
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.2.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (17.9.1992)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 27.7.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 21.2.2018
Športovec je športovým talentom: Nie