Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Waksmanský Filip
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1.FK Svidník
ID zdrojovej evidencie: 1340213
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 31.8.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.10.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie