Grafická verzia

"Futbalový klub SMRDÁKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Miča Sebastián
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Futbalový klub SMRDÁKY"
ID zdrojovej evidencie: 1365276
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.8.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 16.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 2.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie