Grafická verzia

"TJ DYNAMO SE Nová Stráž"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hegedus Viktor
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TJ DYNAMO SE Nová Stráž"
ID zdrojovej evidencie: 1310176
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 4.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 8.3.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 31.8.2021
Športovec je športovým talentom: Nie