Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Dobiášová Agáta
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: krasokorčuľovanie
Odvetvia: krasokorčuľovanie
Príslušný k: "Kraso Trenčín"
ID zdrojovej evidencie: 1905
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.9.2019)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 1.9.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie