Grafická verzia

Drličková - Šupáková Martina

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Drličková - Šupáková Martina
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: "Kraso Trenčín"
ID zdrojovej evidencie: 2041
Názov funkcie: Funkcionár
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.9.2019
Ukončenie činnosti: -