Grafická verzia

1. KŠK Žilina

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Rovňaník Michal
Druh športovej činnosti: Usporiadateľ
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. KŠK Žilina
ID zdrojovej evidencie: 1451909
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 8.9.2021
Ukončenie činnosti: -