Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Zábojník Ľubomír
Druh športovej činnosti: Tréner
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Západoslovenský futbalový zväz
ID zdrojovej evidencie: 1232115
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.7.2008
Ukončenie činnosti: -