Grafická verzia

"Športový Klub FIT-STAR Handlová"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Putera Martin
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: silový trojboj
Odvetvia: silový trojboj
Príslušný k: "Športový Klub FIT-STAR Handlová"
ID zdrojovej evidencie: SAFKSTC0000003637
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.1.2023
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.2.2022
Športovec je športovým talentom: Nie