Grafická verzia

"TJ DYNAMO SE Nová Stráž"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Écsi Sebestyén
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TJ DYNAMO SE Nová Stráž"
ID zdrojovej evidencie: 1452649
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 11.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie