Grafická verzia

Združenie klubov - Apollo

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Turza Filip
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Združenie klubov - Apollo
ID zdrojovej evidencie: 10819
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 12.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 13.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie