Grafická verzia

Záhorácky šachový klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Szabó Ladislav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Záhorácky šachový klub
ID zdrojovej evidencie: 4468
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 22.4.2017
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie