Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Malatinec Peter
Druh športovej činnosti: Bezpečnostný manažér
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"
ID zdrojovej evidencie: 1452692
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 13.9.2021
Ukončenie činnosti: -