Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Eliašová Marta
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1452997
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.9.2021
Ukončenie činnosti: -