Grafická verzia

Záhorácky šachový klub

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Hušek Ľubomír
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: šach
Odvetvia: šach
Príslušný k: Záhorácky šachový klub
ID zdrojovej evidencie: 4577
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 14.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 18.4.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.7.2021
Športovec je športovým talentom: Nie