Grafická verzia

Uhrík Marián

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Uhrík Marián
Druh športovej činnosti: Funkcionár
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 490324FM691
Názov funkcie: člen najvyššieho orgánu organizácie
Štatutárny orgán: Nie
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 18.2.2008
Ukončenie činnosti: 31.10.2023