Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Kráľ Michal
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA - FUTBALOVÝ KLUB STARÁ HALIČ"
ID zdrojovej evidencie: 1454351
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 25.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: 25.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie