Grafická verzia

Adámek Jozef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Adámek Jozef
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: Telovýchovná jednota Štart Dunajov
ID zdrojovej evidencie: 1191509
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.9.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 11.10.2020
Dátum poslednej úhrady príspevku: 30.9.2021
Športovec je športovým talentom: Nie