Grafická verzia

"ASSASSIN"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Pistovčák Marek
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: kickbox
Odvetvia: kickbox
Príslušný k: "ASSASSIN"
ID zdrojovej evidencie: SZKB-F001687
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 1.1.2016
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (1.1.2023)
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 3.6.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.9.2022
Športovec je športovým talentom: Áno