Grafická verzia

"Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Schmögner Florian
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Mestský športový klub SLAVOJ Spišská Belá"
ID zdrojovej evidencie: 1455070
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 6.10.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie