Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vateha Miroslav
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 741026HM471
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 30.4.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 9.6.2018
Dátum poslednej úhrady príspevku: 7.3.2018
Športovec je športovým talentom: Nie