Grafická verzia

Vateha Miroslav

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Vateha Miroslav
Druh športovej činnosti: Športový rozhodca
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: Slovenský tenisový zväz
ID zdrojovej evidencie: 741026RM320
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 9.4.2014
Ukončenie činnosti: 31.10.2022