Grafická verzia

Benčo Jozef

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Benčo Jozef
Druh športovej činnosti: Kontrolór
Príslušný k: Tenisový klub Liptovské Sliače
ID zdrojovej evidencie: 630929FM229
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.9.2018
Ukončenie činnosti: 31.10.2022