Grafická verzia

Hanicová Eva

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Hanicová Eva
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: Boardsparadise
ID zdrojovej evidencie: 4413
Právny titul: zmluva o príprave talentovaného športovca
Začiatok činnosti: 27.11.2013
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (3.6.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 19.3.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno