Grafická verzia

Sakál Samuel

Športová činnosť

Meno a priezvisko: Sakál Samuel
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: lyžovanie
Odvetvia: snowboarding
Príslušný k: Boardsparadise
ID zdrojovej evidencie: 7861
Právny titul: zmluva o príprave talentovaného športovca
Začiatok činnosti: 18.10.2019
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená (4.5.2021)
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 10.4.2021
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Áno