Grafická verzia

1. FC TATRAN, a.s.

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Sapara Lukáš
Druh športovej činnosti: Iný športový odborník
Názov druhu odbornej činnosti: Lekár / Zdravotník
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: 1. FC TATRAN, a.s.
ID zdrojovej evidencie: 1455442
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 15.10.2021
Ukončenie činnosti: -