Grafická verzia

"TENIS KLUB VRÚTKY"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Vrabec Vladimír
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: tenis
Odvetvia: tenis
Príslušný k: "TENIS KLUB VRÚTKY"
ID zdrojovej evidencie: 710611HM614
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 11.3.2015
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: Slovenská republika
Dátum poslednej účasti na súťaži: 15.6.2019
Dátum poslednej úhrady príspevku: 1.4.2019
Športovec je športovým talentom: Nie