Grafická verzia

"Športový klub Gajary"

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: Brčák Jakub
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: futbal
Odvetvia: futbal
Príslušný k: "Športový klub Gajary"
ID zdrojovej evidencie: 1455652
Právny titul: bez zmluvy/registrácia/člen
Začiatok činnosti: 22.10.2021
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: neoverená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: 28.5.2023
Dátum poslednej úhrady príspevku: 14.7.2023
Športovec je športovým talentom: Nie